ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- งานประจำ
รายละเอียดของงาน
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
- ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now