เจ้าหน้าที่โลจิสติก (สุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- งานประจำ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now