เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)

สุราษฎร์ธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- งานประจำ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 02 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now