พนักงานการเงิน (Financial Officer)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้บริการรับชำระเงินสินเชื่อลูกค้า
แนะนำการเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อและการชำระเงิน
ให้คำแนะนำข้อมูลและแก้ไขปัญหาของลูกค้าเบื้องต้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปวส. สาขาการบัญชีและการเงินเท่านั้น
เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now