พนักงานบัญชี (Accountant Officer)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานบันทึกรายการทางบัญชีประจำวัน
จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
ดำเนินการตามขั้นตอนปิดบัญชี
จัดเตรียมรายงานประจำเดือนและเอกสารอื่นๆ
ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


*ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่*
*ไม่ใช่งานขายประกัน*
*ทุกตำแหน่งมีความก้าวหน้าและความมั่นคง*

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now