พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อลูกค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท ทั้งสินเชื่อรถจักรยานยนต์, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร, สินเชื่อส่วนบุคคล, และสินเชื่อที่ดิน
ให้บริการและติดต่อลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
มีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now