บรรณาธิการบริหาร (ARIP)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน

บริหารจัดการนิตยสารด้านธุรกิจ วิเคราะห์ /วางแผน ด้านการตลาดและกำหนดทิศทางของเนื้อหา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

· ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
· ประสบการร์ทำงานด้านสื่อธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
· ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
· มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารและจัดการงาน เข้าใจและสามารถบริหารการตลาดของหนังสือได้
· มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด
· มีความสามารถในการคิด-จับประเด็น, เขียน และวิเคราะห์ข่าว รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี
· มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้กดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

สมัครงาน

Apply Now