เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้านเทคนิค

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย/สัญชาติไทย
อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า, ก่อสร้าง, อิเล็คทรอนิคส์
หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใบขับขี่รถยนต์
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้เป็นบางครั้ง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) เป็นอย่างดี
ประจำสำนักงานแหลมฉบัง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Jan 2017
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)

สมัครงาน

Apply Now