ช่างบริการ (5 ตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

- ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องทำความเย็น
- มีประสบการณ์เรื่องเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now