เจ้าหน้าที่บัญชี (1 ตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

- หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปวส,ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์งานด้านงานบัญชี การควบคุมสินค้า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)

สมัครงาน

Apply Now