ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibilities:

Strong and wide range of core legal knowledge for corporate and commercial law.
Detail-oriented, accurate, and highly committed.
Good attitude with a service mind.
Must be energetic, self-motivated, resourceful, pro-active, eager to learn and able work under pressure and deadlines.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualification:

Male / Female.
Bachelor’s degree in law (LL.B.)
Minimum of 1-2 years of experience
Computer literacy (Microsoft Office is a must).

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Apr 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ตำรวจ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now