เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ดูแลพัฒนาระบบ) ประจำสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
- พัฒนาการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานและระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการส่งข้อมูล (Data),
ภาพ (CCTV) และเสียง
-ดูแลระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- มีความรู้ความสามารถเรื่อง Server, network, ระบบ internet และ mail
- ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเครื่อข่ายของบริษัท พัฒนาระบบ security รวมทั้งระบบการ Backup ข้อมูล และการ Restore
กลับมาใช้งานใหม่ให้มีประสิทธฺภาพ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now