เจ้าหน้าที่ IT Support ประจำสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย อายุ 20 - 28 ปี
- วุฒิ ปวส. / ป.ตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์
- รับผิดชอบในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆรวมทั้ง Software
- จัดทำรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อพ่วงรวมทั้ง software และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ รวมทั้งวางแผนเพื่อจัดหาทดแทนหรือเพิ่มเติม
- ดูแลแก้ใขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์พื้นฐาน (Window, MS Office) การใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now