ผู้ช่วยช่าง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ผู้ช่วยช่างพิมพ์ทั่วไป

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิ ม.3 - ปวส. สาขาช่าง
3.สามารถทำงานเป็นกะได้
4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now