ช่างพิมพ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิ
3.สามารถทำงานเป็นกะได้
4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now