ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

Full-Time฿15,000/Month

Job Description

จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
• ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านบัญชีซื้อมาขายไปและสามารถปิดงบการเงินได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
• มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ (จัดซื้อ,จัดการบุคคล เป็นต้น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเป็นผู้นำ และทักษะในการบริหารจัดการ

Job Details

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Age: 25-50 years
 • Expirience: 3 Years

General Skills

 • Creative/Innovative thinking
 • Good Human Relations
 • Good Personality
 • Leadership
 • Organisation
 • Planning
 • Problem solving
 • Service mind

Spoken Languages

 • Thai (Basic)

Written Languages

 • Thai (Basic)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

Apply For Job

Apply Now