Business Development Officer- Conventional

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

ดำเนินธุรกรรมด้านการตลาดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดำเนินธุรกรรมด้านการพิจารณารับประกันภัยต่อทั้งในส่วนของสัญญาประกันภัยต่อ(Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) บริษัทลูกค้าในประเทศไทยโดยปฏิบัติตามอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ให้การบริการลูกค้าในบริษัทที่รับผิดชอบและรายงานปัญหาที่มาจากลูกค้ารวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่เห็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตรวจสอบจัดทำจัดส่งและติดตามเอกสารสัญญาประกันภัยต่อในประเทศของบริษัทลูกค้าที่รับผิดชอบ
นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเน้นสาขาทางด้านบริหารการเงินหรือการตลาด
มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเกณฑ์ดี
มีทัศนคติเชิงบวก
หากมีประสบการณ์ด้าน Logistic จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ทัศนคติเชิงบวก

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • MS Word (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now