ผู้จัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ ปราจีนบุรี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์ให้มีความเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถใช้บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ ,วิศวกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงงาน 15 ปีขึ้นไป และหากเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ เช่น ISO 9001, QCC, TQM เป็นต้น
มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ประเมินงาน
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 15 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การวางแผน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now