สัตวแพทย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน

ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม
พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น
ควบคุมและแนะนําการใช้ยาในสัตว์
พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
วุฒิสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร
  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now