ธุรการ

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จำนวน5อัตรา
- วุฒิปวช-ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now