เสมียนทนายความ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ ด้านงานสำนักงานทนายความ หรือธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 03 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)

สมัครงาน

Apply Now