เลขานุการ (ด่วน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรีหรือโท สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักการบริการ มีบคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในสายงานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now