ช่างไฟฟ้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หัวจ่ายน้ำมัน
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now