แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง : Driver (ขับรถส่งสินค้า)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
§ วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6
§ มีประสบการณ์ด้านการขับรถส่งสินค้า
§ มีความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
§ มีความรู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี
§ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ใบขับขี่

สมัครงาน

Apply Now