วิศวกรโยธา / วิศวกรปฐพีกลศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย
วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา /โครงสร้าง / ปฐพีกลศาสตร์ / ควบคุม บริหารงานก่อสร้าง
มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (สย.) ขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงาน 20 ปี ขึ้นไปในด้านออกแบบ บริหารและหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานควบคุมงานขุดเจาะอุโมงค์ งานวิศวกรรมฐานราก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานประจำโครงการฯ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 06 Apr 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: มากกว่า 20 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now