แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง : WH Supervisor 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
§ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
§ มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า ด้านการควบคุมการ
รับ-จ่าย-เก็บสินค้า 4 ปี ขึ้นไป
§ หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ Forklift หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ระบบ ERP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
§ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP,
ISO 22000:2005 และ ISO 14001:2004
(สามารถจัดทำและทบทวน WP, WI ได้)
§ สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
§ มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การแก้ไขปัญหา

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now