จนท. HRM

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา: สาขา การบริหารทรัพกรบุคคล/บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยสะสม : ไม่ระบุ

คุณสมบัติอื่นๆ :

- มีประสบการณ์ทางด้านสวัสดิการอย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now