พนง.จัดส่งแฟ้มเวชระเบียน

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.
สาขา: ทุกสาขา


เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ : ความรู้มาตรฐานเวชระเบียน

การใช้คอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now