เจ้าหน้าที่พัสดุ

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย
อายุ : 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
สาขา: ทุกสาขา
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.5 ขึนไป

คุณสมบัติอื่นๆ :

มีความรู้ในกระบวนการบริการคลังสินค้า และการขอซื้อสินค้า
การจัดเก็บสินค้า,เบิกจ่ายสินค้า
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ (Customer Centric)
รับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความซื่อสัตย์
  • การแก้ไขปัญหา
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now