ช่างซ่อมบำรุง

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขา: ช่างกล ซ่อมบำรุง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.0

คุณสมบัติอื่นๆ :

มีประสบการณ์อาคารสูง 1-2 ปี
มีความรู้ในงานซ่อมบริการภายในโรงพยาบาล
มีความความรู้ป้องกันการเกิดความเสี่ยงในเชิงวิศวกรรม
มีความรู้ในเชิงป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now