ผู้ช่วยพยาบาล (SND)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง
อายุ : 20-30 ปี
การศึกษา : มัธยมปลาย
สาขา: ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.0 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ :

- มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาล

- การปฏิบัติงานป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการกระจายเชื้อ

- สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน(BLS)

- สามารถเฝ้าระวังสัญญาณชีพเพื่อประเมินระดับความรุนแรง/ความเร่งด่วนในการ พยาบาล

- สามารถบำรุงรักษาเครื่องวัดปรอททางหู

- สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ

- สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องจี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ใบรับรอง
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now