เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint ระดับดี ทำงานด้าน web ได้ดี

- มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Computer Hardware (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now