เจ้าหน้าที่จัดสายส่งสินค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibilities:

ใช้โปรแกรมจัดสายส่งสินค้า ให้ได้ประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

การศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือ ใกล้เคียง
มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี หรือ สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศอย่างดี
สามารถทำงานช่วงดึกได้ระหว่างเวลา 14.00-23.00 น.
หากมีความรู้ความเข้าใจด้านการกระจายสินค้าได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now