เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา (ประจำสาขาสามโคก จ.ปทุมธานี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :

รับ Order การขนส่งของหน่วยงานต่างๆ
จัดแผนขนส่งประจำวัน
ทำรายงานสรุปการขนส่งประจำวัน
สรุปค่าเที่ยว
รวบรวมตั๋วขนส่งประจำวัน และสรุปรายงานเข้าระบบ
Update รถขนส่งของแต่ละหน่วยงาน
จัดทำเบี้ยพิเศษของพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ
ทำรานงานและจัดเก็บข้อมูลอัตราการใช้น้ำมันของรถขนส่ง แต่ละหน่วยงาน
ทำค่าใช้จ่าย เช่นค่าทางด่วน ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now