Driver Trainner จำนวน 2 อัตรา (ประจำสาขานครชุม จ.กำแพงเพชร)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :

จัดทำแผนการทดสอบขับรถและการฝึกอบรม รถขนส่งรถยนต์ประจำปี
กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมขนส่งรถยนต์
ทำการทดสอบขับรถขนส่งรถยนต์ ขึ้น ลง รถสินค้า
อบรม
สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลการทดสอบการขับรถส่งรถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขานครชุม จ.กำแพงเพชร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือมีใบรับรองการอบรม Smith System จากสถาบัน Smith หรือมีใบรับรองอบรม TLEP จากโตโยต้า
มีประสบการณ์ด้าน Driver Trainner อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint ได้คล่อง
มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
สามารถสื่อสารให้พนักงานที่มีความแตกต่างทางความคิดให้เข้าใจเกิดความเข้าใจได้ง่าย และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now