ผู้จัดการฝ่ายขนส่งน้ำมัน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :

ดูแลงานขนส่งทั้งระบบ
คำนวณต้นทุนในการขนส่ง
ดูแลพนักงานขับรถ
ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำมันในการขนส่ง
ดูแลระบบงานบริหาร
รองรับการติดต่อกรณีฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมงสถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่บางนา (บางนา-ตราด กม. 4.5)หมายเหตุ :

ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.00 – 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-3419040,02-3419044

หรือส่งประวัติได้ที่

pharnu.iamyim@scgroupthai.com

sunaree.chareondong@scgroupthai.com

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่งทั้งระบบ 8 ปีขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีทักษะการนำเสนอผลงาน
มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะในการโน้มน้าวคน
สุขภาพแข็งแรง
สามารถทำงานกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: 30-45 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ใบขับขี่
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ยานพาหนะ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Computer Hardware (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now