พนักงานติดรถขนส่ง (หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 22- 50 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม (บริษัทฯ มีการตรวจสอบ)

สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี/ สระบุรี / นครชุม จ.กำแพงเพชร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 50 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now