เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สามารถซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์ได้

- มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานWindows
- มีความรู้ทางด้าน Hardware, Software, Network
- มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย Lan Networking, Internet

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now