เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลเอกสารที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจัดเช่าซื้อเข้าบริษัท

Job Specification

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนสหกรณ์
- ประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- โบนัส ( แล้วแต่ผลประกอบการ )

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Age: under 30 years
  • Expirience: No Experience
  • Gender: Female

Apply For Job

Apply Now