เจ้าหน้าที่บริการหน้าร้าน (1 ตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ


- ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • รักงานบริการ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Computer Hardware (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now