เจ้าหน้าทีรับแจ้งซ่อม (Call Center) (1 ตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ


- เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ในการรับโทรศัพท์ และรับแจ้งซ่อมสินค้า

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Computer Hardware (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now