ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
- มีความประพฤติดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถอยู่เวรเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 21 Feb 2018
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • Work Routine: ทำงานเป็นกะ
 • งาน IT & เครือข่าย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • อนุปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now