ผู้จัดการแผนกผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ชุดยูนิฟอร์ม
ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯหน้าที่หลัก :

วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ควบคุมการเดินระบบScrubber และงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งหมด
วิเคราะห์งาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบปีเทียบกับเป้าหมาย นำเสนอแผนงานปรับปรุง แก้ไขและปรับปรุง ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร
จัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (ตามพรบ.อนุรักษ์พลังงาน)
ควบคุม ดูแล ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัดคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงด้านควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • Auto-Cad (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now