บรรณาธิการ (CONTENT & SOCIAL EDITOR) (1 ตำแหน่ง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่หลัก

วางแผนจัดทำพัฒนาประสานงานด้านเรียบเรียง เขียน วิเคราะห์ แปลบทความ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ช่องทางออนไลน์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ Editor ข้อมูล ข่าวสารด้าน IT ด้านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการวางแผนงาน การ review การแนะนำความรู้ รายละเอียดสินค้า IT และที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพได้
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 12 Apr 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • การวางแผน
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

 • Adobe Photoshop (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now