บรรณาธิการ (CONTENT & SOCIAL EDITOR) (1 ตำแหน่ง)

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่หลัก

วางแผนจัดทำพัฒนาประสานงานด้านเรียบเรียง เขียน วิเคราะห์ แปลบทความ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ช่องทางออนไลน์

Job Specification

คุณสมบัติ

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ Editor ข้อมูล ข่าวสารด้าน IT ด้านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการวางแผนงาน การ review การแนะนำความรู้ รายละเอียดสินค้า IT และที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพได้
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

Job Details

 • Opened Until: 12 Apr 2016
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Writing

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Master's Degree
 • Expirience: 2 Years

General Skills

 • Creative/Innovative thinking
 • Planning
 • Work under pressure

Spoken Languages

 • English (Advanced)

Written Languages

 • English (Advanced)

Computer Skills

 • Adobe Photoshop (Advanced)

Apply For Job

Apply Now