เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน

ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานภาคตะวันออก (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี)

วันทำงาน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปวส สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องมือวัดมิติในระบบควบคุมคุณภาพ (QC) เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
หรือ ประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
สามารถขับรถยนต์ได้ (พร้อมมีใบขับขี่)
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 21 Aug 2016
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - เสาร์
 • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานบริการ
 • ยานพาหนะ

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now