พนักงานอาวุโสแผนกบุคคลและธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน

ดำเนินงานด้านบุคคล ทั้งการสรรหาบุคลากร ประสานงานการฝึกอบรม พนักงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
ดำเนินงานด้านธุรการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยและงานทำงานความสะอาดกับบริษัทรับจ้างภายนอก
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานภาคตะวันออก (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี)

วันทำงาน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและงานธุรการสำนักงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานงานบริหารบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจบริการและทำงานเป็นทีม
มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี
สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ , ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ใบขับขี่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ยานพาหนะ

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now