เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) / สิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• ดูแลงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบคุณภาพของ รพ.
• อายุ 22 - 35 ปี
• เพศ หญิง / ชาย
• Education:ปริญญาตรี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now