หัวหน้าแผนกยานพาหนะ-รปภ.

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• วุฒิปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• อายุ 35 - 45 ปี
• เพศชาย
• Education:ปริญญาตรี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now