เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
• วุฒิม.3 ขึ้นไป
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• มีใจรักงานบริการ
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 07 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • การแก้ไขปัญหา
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now